קוממיות, רוח וגבורה לישראל יהודית
ע.ר. 580468163

התרומות מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46 למס הכנסה
לכל תרומה תשלח קבלה

לשליחה בדואר:
בית אל ד.נ. מזרח בנימין
ת.ד. 556 90631
טל: 02-9974424 פקס: 153-2-9974427.

להפקדה בחשבון הבנק:
בנק לאומי 10
סניף גבעת אורנים 797
מס' חשבון 2777949

לתרומות בכרטיס אשראי - ע"י הטופס הבא:

שם מלא:
כתובת דואר מלאה (לצורך שליחת קבלה):
טלפון:
פלאפון:
כתובת דואר אלקטרוני (E-MAIL):
מספר כרטיס:
תוקף:
סכום התרומה:
תעודת זהות: