הרב משה אליה
ראש המכינה וההסדר בבית אל.
הרב נתנאל יוסיפון
רב הגרעין התורני בנתניה.
אריאל בן דוד
מקים ומייסד הגרעין התורני ברמלה כמו גם בגרעינים נוספים.
בצלאל סמוטריץ
מנהל הישיבה בקדומים. מקים איגוד הישיבות הגבוהות ואחראי על עמותת "רגבים" לשמירה על אדמות הלאום.
מוסא כהן
ר"מ ויועץ חינוכי בישיבה התיכונית מטה בנימין.
יאיר קרטמן
ר"מ בישיבת בני צבי.
שריה דמסקי
איש עשייה במזכירות אלון מורה משק אחיה משרד הרב לבנון ועוד.