הרב דוד חי הכהן
הרב אליקים לבנון
הרב דב ליאור
הרב זלמן מלמד
הרב אברהם שפירא זצ"ל
הרב ירוחם סמוטריץ'