למחרת הפרסום אודות הגשת צו המעצר לגאון הרב דב ליאור (יום ג ד' אדר א ) התכנסו חברי תנועת קוממיות בבית הרב כדי לשמוע כיצד הרב מתכוון להתייחס לעניין הצו ולהציע סיוע בפעילות.

אמרנו לרב כי הציבור רואה בחומרה רבה את הגשת הצו כלפי אחד מגדולי הרבנים וממובילי ההתיישבות.
הרב ביקש לחזק את ידי הפועלים בעניין ואמר כי אין זו מלחמתו האישית אלא מלחמתה של תורה כנגד המתכוונים לפגוע בה ולהחליש אותה ומכיוון שכך הרב מוכן לעשות כל מה שצריך וללחום את מלחמתה של תורה עם כל המחיר הכרוך בכך.