הלוגו שנבחר השבוע, מגלם את מטרת עם ישראל כאור לגויים,
קדושתו וייחודו של עם ישראל תורמים לעולם כולו.