כנס רמלה - בין ישראל לעמים אשר נוסד בשנת תשס"ח שם לו למטרה ליצור מסגרת ותשתית בסיסית לדיון מתוך עמדה ישראלית מקורית המבוססת על מספר יסודות:

א.      על דעת תורה  במובנה הרחב - (עיון, ליבון וברור ממקורותיה של תורה ומפי תלמידי חכמים)

ב.      הכרת המציאות כפי שהיא ועולם הדעת הכללי מפיהם של מיטב החוקרים ואנשי המקצוע בתחומים הרלוונטיים

ג.       מגוון דעות המצוי בקרב החברה הישראלית.

מתוך כך, להציע דרכי התמודדות בסוגיות אלו, ולהתמודד עם דעות שונות המצויות בשיח הציבורי מתוך מגמה להעשיר אותו ולהשפיע עליו. אנו רואים בעצם השילוב המבורך שבין אנשי תורה, אנשי רוח ומדע ופעילי ציבור חשיבות רבה ותרומה ייחודית להפריית השיח הציבורי, להגברת ההקשבה והסובלנות ולהופעת ערכי תורה בחיינו הלאומיים המתחדשים בדרכי נעם. אנו מאמינים כי בכך נוכל כולנו לתרום תרומה של ממש לחידוש השיח הציבורי בישראל על בסיס ערכים ציוניים ולאומיים ממקורה של תורת ישראל ואמונתה.

מידי שנה נבחר נושא מרכזי לכנס השנתי הנדון במספר היבטים:

א.         תיאור והכרת המציאות מפי אנשי שטח חוקרים וכדו'

ב.         דיון במדיניות הציבורית בליקויים ובתיקונים הנדרשים בתחומי החקיקה המדיניות וכדו'

ג.          דיון עומק בשאלות היסוד מהן נגזרת המדיניות הציבורית ועל פיהן יש להתייחס לתופעות הנידונות.

המשתתף בכנס יכול לקבל תמונה שלמה ועשירה של הנושא הנדון ולשמוע מגוון דעות ובמרכזן התייחסות ממבט ערכי ותורני לסוגיות הנידונות.

לאחר הכנס משוכתבות ההרצאות ונדפסות כחוברת המופצת במרכזים תורניים ואקדמיים ספריות ציבוריות ועוד.