‏כט' כסלו תשע"א

שם הכותב: הרב דוב ליאור

עיסוק: רב העיר קריית ארבע ומרבני תנועת קוממיות

מגורים: קריית ארבע

 לאחינו ואחיותינו עמך ישראל

אסון כבד פקד את חבל הר הכרמל בשריפה הגדולה שכלתה עצים ואבנים, חורש ובתים, ועל הכל ניספו ארבעים ואחת נפשות שנפלו תוך כדי מלחמה עם האש הלוהטת בהושטת חבל הצלה לניצולים.
מי שמאמין בהשגחה אלוקית יודע שדבר שכזה נועד לעורר אותנו לתשובה ולתיקון המעשים בתחום שבין אדם למקום ובתחום שבין אדם לחברו כפי שהרמב"ם מביא בהלכות תענית פ"א.
לא פחות מכך יש כאן רמז די בולט להנהגת המדינה שתעשה הכל למען כינון ממשלת ישראל שתפעל לחיזוק צביונה של המדינה
לאור תורת ישראל בכל אורחות חיינו הציבוריים ובייחוד במה ששייך לבניינה של ארצנו והחלת ריבונות עם ישראל על כל מרחביה.
בדור הזה זו הנקודה העיקרית שאנו צריכים לפעול עליה, לגאול את ארצנו ולהביא את כל חבליה לשליטת עם ישראל.
כל המעשים ואפילו הדיבורים על הסגרת ארצנו לידי המחבלים, זה נחשב כתכנון לדבר עבירה ויש על זה קפידה רבה מן השמים, ואולי האסון הקשה בא עלינו כעונש על מה שאירע לפני מספר שנים, הסגרת צפון סיני לידי המחבלים ועל המשך הדיבורים על הסגרות נוספות.
אנו נמצאים בימי החנוכה, ימים שבעבר הרחוק התגלתה בהם גבורה יהודית עילאית לעמוד מול מעצמה ששלטה אז בעולם מלכות יון.
גם בדורנו ההשגחה האלוקית מחזירה לנו את הכח ואת העוז ואנו מסוגלים לעמוד מול כל הלחצים של אומות העולם, רק אנו צריכים לרצות בכך ולעמוד בתוקף על זכותנו האלוקית על כל חבלי ארצנו.
בהזדמנות זו אני שולח דברי תנחומים למשפחות הניספים שיקיריהם הם בבחינת קרבנות ציבור שנפלו למען עמנו וארצנו. המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד, וכל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף השם.

חזק ונתחזק בעד עמנו וערי אלוקינו.

החותם לכבוד התורה,
הרב דוב ליאור
קריית ארבע היא חברון ת"ו