עמותת 'חננו' הפועלת למען העצורים במסגרת המאבק על א"י מבקשת להביא לידי הציבור:
מחיקת רישומים פלילים – תוכנית ההתנתקות

כידוע לאחר תלאות רבות נחקק בכנסת חוק סגירת תיקי ההתנתקות או כשמו "חוק
הפסקת ההליכים ומחיקת רישומים בעניין תכנית ההתנתקות" .

בין השאר קובע החוק כי רישום פלילי אשר עניינו עבירה על רקע תוכנית
ההתנתקות ימחק מהמרשם הפלילי, ובתנאי שתוגש בקשה המבקשת את המחיקה . החוק
מסייג את המחיקה בכך שלא יהיו למבקשים רישומים פלילים נוספים.

חשוב לדעת כי כל אדם אשר נחקר במשטרה, אפילו אם מעצרו/עיכובו היה לזמן
קצר ביותר, נפתח כנגדו תיק וישנה סבירות גבוהה שהדבר רשום במרשמו הפלילי.

בעקבות עתירתם של ארגוני שמאל החוק עומד היום למבחן בג"צ,
בשבועות הקרובים בג"צ צריך לתת החלטה בנושא וישנו חשש כי החוק יבוטל, אנו
יודעים שמופעלים על בימ"ש לחצים רבים לבטל את החוק ולכן המלצתנו היא
להזדרז בהגשת הבקשות.

לאור האמור אנו ממליצים לכל מי שרשום לחובתו רישום ממחאתו על תוכנית
ההתנקות לנצל הזדמנות זו ולפנות בהקדם בבקשה כאמור.

כיצד עושים זאת ?

תחילה אנו ממליצים לגשת לתחנת המשטרה הקרובה ולהוציא את המרשם הפלילי
(להסבר כיצד עושים זאת מאתר המשטרה לחץ כאן ).  (במידה ויש לכם את פרטי
התיק ניתן לדלג על שלב זה) .

לאחר מכן יש לאתר במרשם הפלילי את מס' התיק (פ"א) וכן את התחנה המטפלת .
(חשוב לציין שמי שמסופק אם ישנו כנגדו רישום – מומלץ להוציא את המרשם
הפלילי – בכל מקרה ולוודא זאת).

מצ"ב תבנית אפשרית לנוסח הבקשה - יש למלאות את הפרטים החסרים (מסומנים ב- ______),

את הבקשה יש לשלוח בדואר רשום –
לכבוד ר' מדור מידע פלילי
עו"ד  מאיר-דב ברקוביץ
המטה הארצי
דרך חיים בר לב 1 ירושלים
מיקוד: 91906

יש לשמור העתק של המכתב וכן את שובר הדואר הרשום.
כמו כן מומלץ לשלוח העתק אלינו בפקס – 03-5423040.

ניתן לבדוק לאחר כשבועיים היכן עומדת הבקשה, במטה הארצי , מדור מידע
פלילי בטלפון 02-5429801 .

נשמח כי תעדכנו אותנו בכל תגובה שקיבלתם וכן אם נתקלתם בבעיות שונות בהליך.
כמו כן ניתן לפנות אלינו בשמחה במייל honenu@gmail.com  , או דרך האתר,
או במוקד המשפטי בטלפון 1599504020 שלוחה 2 .