לקראת כנס רמלה הרביעי צוות כנס רמלה שמח לעדכן את על ההכנות לכנס ה4

כנס רמלה בין ישראל לעמים יתקיים בע"ה מיד לאחר חג הפסח הקרוב

ועל אף שהחורף עוד לפנינו אנו מצויים בעיצומן של ההכנות

בחודשי הקיץ קיימנו סידרת מפגשים עם שהשתפו בה אנשי אקדמיה תלמידי חכמים ואנשי ציבור מתחומי עשייה מגוונים ומרקעים שונים בין המשתתפים – הרב אבי סמוטריץ' רב המושב בית יתיר ומרבני קוממיות, מרדכי יוגב – ס. ראש מועצת בנימין, רונן שובל – יו"ר תנועת אם תרצו, עמנואל שילה – עורך העיתון 'בשבע', המזרחן ד"ר מרדכי קידר, פרופ' אשר כהן המחלקה למדעי המדינה אונ' בר-אילן.  במסגרת הדיון הצגנו למשתתפים את חזונו של כנס רמלה את הנעשה בעבר ואת התוכניות לעתיד, ובקשנו מהם להעלות רעיונות לנושא השנתי של הכנס הקרוב התקיים דיון פורה- מעמיק ומרתק שסבב סביב מגמות הכנס, שילוב תורה מדינה, דרכים להעלאת רמת הכנס והשפעתו וכמובן נדונו רעיונות שונים לנושא הכנס השנתי.  מעבר להעשרת החשיבה והוספת כיווני מחשבה והסתכלות שונים,  נוצרו כיוונים חדשים לשיתופי פעולה לקראת הכנס הקרוב עם גופים ומוסדות שמשתתפי המפגשים קשורים אליהם ואנו תקווה כי הם יניבו פרות בטווח הקרוב. לאור הצלחת המפגשים אנו שוקלים לקיים מפגשים נוספים הן עם משתתפי המפגשים הקודמים והן עם אנשי מפתח נוספים. 

כחלק ממגמה זו אנו עומדים לכנס בשבועות הקרובים קבוצת חוקרים ותלמידי החכמים העוסקים בחקר "תורה מדינה" -  כקבוצת חשיבה ייחודית לבחינת הסוגיות בהן עוסק הכנס מהזוית התורנית ומן ההיבט המעשי גם יחד, ובתקווה להציג כבר בכנס הקרוב מן הרעיונות היוזמות וההצעות שהעלו גופים אלו במסגרת עבודתם השוטפת.

עם סיום תקופת החגים ערכנו במסגרת ועדת ההיגוי של הכנס סיכום למפגשי הקיץ, וגיבשנו את הנושא השנתי לכנס הקרוב. הכנס הרביעי יעסוק במתח בין הרוב היהודי  למיעוט הערבי בסוגיות הקרקעות וההתיישבות. במסגרת זו נדון בהיבטים שונים של מעבר ערבים להתגורר בשכונות המאוכלסות בציבור יהודי. בבעיית הבניה הבלתי חוקית ובכלל זה ההשתלטות על אדמות מדינה בגליל ובנגב. ננסה לדון בגיבוש מדיניות ציבורית בנושא הקצאת הקרקעות הן מההיבט המקצועי והחברתי והן מההיבט התורני וההלכתי. כמו כן נדון בשאלות היסוד העולות מהבעיות בשטח- שאלת קיומה של מוסריות יתר ביחס לערביי ישראל. וכן האבחנות בין ערכים מוסריים כלל אנושיים לבין שוני בזהות הלאומית ומהו מקומה של המדינה בהקשר הזה.

את בחירת נושא הכנס – המאבק על הקרקעות הנחו מספר שיקולים מרכזיים

1.       לאחר שני כנסים בהם עסקנו בברור זהותו הלאומית הייחודית של עם ישראל ראינו לנכון לעסוק באופן ישיר  ביחסי ישראל והעמים. כאשר הנושא הבוער והמטריד ביותר ביחסים אלו הוא היחס למיעוט הערבי החי בתוכנו, בהיותו מיעוט בעל שאיפות לאומיות הנוגדות בעיקרן את קיומה של ישראל כמדינה יהודית

2.       לסוגיות הקרקעות מספר מאפיינים ההופכים את העיסוק בו לחיוני ורלבנטי ביותר, כיום

א)     ככלל הנושא אינו זוכה לתשומת לב רבה ועצם העיסוק בו מעורר אי- נוחות רבה לרבים ממעצבי השיח התקשורתי והציבורי, כיון שהוא כרוך בחשיפת המניעים של הלאומנות הערבית ומאפייניה (אלימות, קביעת עובדות בשטח, כניסה לאזורים המאוכלסים ביהודים) , דווקא משום כך אנו רואים חשיבות לדון בו באופן מלא ומעמיק

ב)       אובדן הקרקעות ממדינת ישראל ובפרט מידי הציבור היהודי מהווה לדעת העוסקים בתחום סיכון מהותי למדינת ישראל בטווח הבינוני, מלבד היותו אסור על פי ההלכה. הדיון בבעיה זו הינו בדיון בנושא אקטואלי ומעשי ומהווה מענה לצורך ציבורי דחוף  

ג)       החשש מפני עימות עם הציבור הערבי - בפרט מפני ההשלכות התקשורתיות והפוליטיות של עימות כזה - גורם למדינת ישראל  להתכחש לבעיה והימנע מלטפל בה הן בתחום המניעה והן בתחום האכיפה

ד)      הדיון במגמות ההשתלטות הערבית על אדמות ובתים, נוגע ביסודותיו הרעיוניים של המאבק הלאומי על דמותה של מדינת ישראל, וזו הזדמנות ראויה ואף הכרחית  לברר יסודות אלה

3.       לדיון בסוגיות הקרקעות יש נגיעה הן בתחום הציבורי והמקצועי הן בתחום המוסרי והן בתחום התורני וההלכתי. כנס רמלה מהווה במה לדיון ולהצבת סדר יום הנוגע בכל שלשת התחומים גם יחד .

 

במסגרת הכנס אנו מקוים לדון בנושא משלשה היבטים מרכזיים

 

1.       המצב בשטח – סקירות מקצועיות ומקיפות על היקף התופעה נתונים עדכניים וכיוצ"ב ממיטב האנשים והגופים העוסקים בתחום כגון ארגון רגבים והשומר החדש, הסיירת הירוקה ומנהל מקרקעי ישראל ועוד

2.       . הדיון הציבורי – דיון על דרכי פעולה וגיבוש מדיניות כוללת בשיתוף מכוני מחקר בתחום תורה ומדינה, משפטנים ואנשי מדע המדינה שרים ח"כים ואנשי ציבור, וגופים נוספים העוסקים בתחום.

3.       הדיון הערכי – דיון מעמיק על שורשי המאבק בין הציבור היהודי למיעוט הערבי והיבטיו המוסריים, והמעשיים בהשתתפות תלמידי חכמים אנשי ציבור ותקשורת ואנשי אקדמיה.

 

אנו מקוים כי נצליח להגשים את תוכניותינו ולקיים במסגרת הכנס דיון מעמיק ומרתק אשר יהווה תרומה משמעותית ומקורית לשיח הציבורי בישראל, וישמיע עמדה ברורה  המבוססת על ערכי תורת ישראל ומיטב הידע המקצועי, ובכך ימצב את כנס רמלה בין ישראל לעמים כבמה מרכזית ומשפיעה במסגרת הדיון בסוגיות ציבוריות וערכיות העומדות על סדר יומה של מדינת ישראל.     

 

בברכה, צוות הכנס