סיכום הדברים שנאמרו ביום עיון ותפילה לציון 5 שנים לשריפת בתי הכנסת בגוש קטיף,

בבית כנסת החורבה ברובע היהודי בירושלים. ח' אלול תש"ע

 

הרב יעקב אריאל

ציר כיסופים עדיין מעורר כיסופים לשיבה. עוד נחזור ונבנה פי כמה וכמה את בתי הכנסת החבל עזה ואת ארץ ישראל.

בפסיקה הלכתית ברורה קובע הרב אריאל כי "קדושת בתי הכנסת של גוש קטיף, בקדושתם היא עומדת גם כיום", קדושתם לא פקעה מהם.

דוד הדרי – סגן ראש עיריית ירושלים

ירושלים היא מבחינה מסוימת גוש קטיף, וגוש קטיף הוא מבחינה מסוימת ירושלים. היישוב בחבל עזה החל לפני 3000 שנה, כמו ירושלים וכך הישוב היהודי בעזה. בתי כנסת נחרבו בירושלים ונבנו מחדש, כך תקוותנו לבנין מחודש לבתי הכנסת ולבנין גוש קטיף.

"לא נשכח ולא נסלח"

הרב שאר ישוב כהן

אני מאמין שבתי הכנסת בגוש קטיף יבנו במהרה בימנו, ארץ ישראל של עם ישראל. החרבת בתי הכנסת ע"י יהודים מקבילה להריסת בית המקדש ע"י יהודים. הירידה הנוראה היא לצורך עליה.

הרב יהודה זולדן

בית כנסת, מעבר לחובה הקהילתית הוא לשמו של ה' יתברך. מקום להשראת שכינה. לרי"ף ברכת מציב גבול אלמנה הוא על בתי כנסת. בתי הכנסת בגוש קטיף היו מקום השראת השכינה, מרכז החיים, נקיים, מטופחים, מקום מפואר לכל העדות.

מיכאל בן ארי

החרבת גוש קטיף היא שנאת עם הארץ לתלמיד חכם גוש קטיף היה מקום תורה ויראת שמים, מלא וגדוש באהבת ה', היסוד להחרבתו היא השנאה לקודש.