כנס חירום נגד המשך ההקפאה - כב באלול תשע, 01/09/10

 

 

http://www.ladaat.net/article.php?do=viewarticle&articleid=8921