תפילה

וצום יוה"כ קטן

עקב סכנת ההרס על שכונת האולפנה

ביום שלישי, ערב ר"ח תמוז בשעה 19:00 בשכונת האולפנה

בסיומה תתקיים תפילת מנחה

עפ"י קריאת הרבנים מי שיכול נקרא לצום