בתקופה הקרובה תבוא הצעת החוק להסדרת היישובים הצעירים ביו"ש לשולחן פורם השרים לחקיקה.
בכוחם של השרים לבלום את ניסיונות ארגוני שמאל הקיצוני לנשל יהודים מאדמתם ובתיהם.
ע"פ החוק לא יפונה מאחז אם הוקם בתום לב ואם בתקופה של ארבע שנים לא היו טוענים לבעלות על הקרקע, במקרה וימצאו בעלים אשר יוכיחו זאת יפוצו הבעלים בקרקע חלופית או לחילופין יוסדר פיצוי כספי.
אנו, בתנועת קוממיות במסגרת המטה המשותף עם ועדי המתיישבים של שומרון ובנימין פועלים במרץ להעברת החוק. בין היתר אנו פועלים בקרב שרי הממשלה והליכוד על מנת שיפעלו בהתאם לאג'נדה בשמה הם נבחרו ובהתאם לרצון הציבור הישראלי שרוצה לראות התיישבות יציבה ומתפתחת ולא נרמסת ע"י שלום עכשיו ודומיהם בסיוע מערכת המשפט המתנהלת כפי השקפת עולמה הפוליטי בניגוד לדעתו הנחרצת של העם בישראל.
הקמפיין יכלול מודעות בעיתונות הכללית, במודעות בערים, בהפגנות ובכלים נוספים. לפלייר לחצו

 

 

כאן באתר נעדכן על הפעילות.

עדכון: ג בטבת:

השבוע יצאנו בפרסום נוסף בנושא המאחזים:"שוויון עכשיו"