בס"ד                  כנס רמלה ה-5 תשע"ב

בשנים האחרונות הופכת ישראל ממדינה קולטת עלייה למדינה קולטת הגירה. לישראל מגיעים בהיקפים הולכים וגדלים: מהגרי עבודה, מהגרי נישואים ומהגרים בלתי חוקיים. במסגרת הכנס נעסוק בהיקפי התופעה ובהשלכותיה על החברה ועל אופייה היהודי של המדינה, בדילמות הערכיות והמוסריות שהיא מעוררת ובדרכי ההתמודדות של מערכות השלטון עם תופעה זו.

כנס רמלה מייסודה של תנועת קוממיות,

בשיתוף הגרעין התורני ברמלה ובחסות עיריית רמלה

יתקיים ביום ראשון כ"ג בניסן תשע"ב (15.4.12)

באשכול הפיס, הזית 6, רמלה

 

 


מנחה הכנס: מר אבי רט

 

התכנסות, רישום וכיבוד קל                                                                 10:30

 

מושב ראשון - מהגרים לא יהודים בישראל נתונים, היקף והשלכות          11:00

דברי ברכה: הרב אוריה שחור - ראש הגרעין התורני ברמלה

         ×         השפעת מהגרי עבודה ומסתננים על העיר- נתונים, תופעות, תהליכים וצפי לעתיד

         ×         תופעת ההגירה בארץ ובעולם - על הגירה ורב תרבותיות בישראל בהשוואה למדינות אירופה

o       פרופ' אשר כהן - המחלקה למדעי המדינה, אונ' בר אילן

         ×         ההגירה הבלתי חוקית מאפריקה - המחדלים והסיבות

o       ח"כ יעקב כץ (כצל'ה) - יו"ר הוועדה לבעיית העובדים הזרים לשעבר

         ×         בעיית העולים הלא יהודים

         ×         ישראל ללא מדיניות הגירה - תרחישים עתידיים והשלכות

o       ד"ר ליאב אורגד - המרכז הבינתחומי הרצליה

         ×         קהילת העובדים הזרים והפליטים בלב הארץ - התמודדות החברה בישראל – פאנל בהנחיית גב' איילת שקד, ישראל שלי

o       ח"כ ד"ר מיכאל בן ארי – יו"ר השדולה לנפגעי המסתננים

o       עו"ד אילן ציאון - יו"ר תנועת גדר לחיים

o       גב' שרון הראל - נציבות האו"ם לפליטים

 

הפסקת צהריים                                                                       13:40

 

 

 

 

מושב שני - הגירה, רוב יהודי וזכויות אדם                               14:30

דברי ברכה: מר יואל לביא - ראש עיריית רמלה

         ×         עקרונות מדיניות ההגירה לישראל  

o       ח"כ אלי ישי – שר הפנים

         ×         בעקבות בג"ץ חוק האזרחות - שמירה על רוב יהודי כנימוק משפטי למניעת הגירת נישואין במגזר הלא-יהודי

o       פרופ' גדעון ספיר - הפקולטה למשפטים אוניברסיטת בר-אילן

         ×         "רוב יהודי" כערך תורני – לאור משנת הרצי"ה קוק זצ"ל לרגל מלאות 30 שנה לפטירתו

o       הרב דב ליאור - רב קריית ארבע חברון

         ×         האם מדינת ישראל ערוכה לקליטת הגירה ? שיקולים ועקרונות לקביעת מדיניות הגירה - פאנל בהנחיית הרב שי סימינובסקי, כנס רמלה

o       ח"כ זבולון אורלב – הבית היהודי

o       פרופ' ארנון סופר - ראש המרכז למחקר של המכללה לביטחון לאומי, ראש הקתדרה לגיאואסטרטגיה אונ' חיפה

o       הרב רצון ערוסי - רבה של קריית אונו וחבר מועצת הרה"ר

         ×         אכיפת חוקי הגירה או רגישות לזכויות אדם - לאור הויכוח הציבורי בסוגית ההתייחסות  לעובדים הזרים וילדיהם - פאנל

o       הרב דודי דודקביץ' - רב היישוב יצהר

o       פרופ' גליה צבר - אונ' תל אביב, פעילה במרכז סיוע לפליטים

o       ד"ר אביעד הכהן - דיקן מכללת שערי משפט

o       ח"כ דני דנון – יו"ר ועדת העלייה והקליטה, יו"ר הליכוד העולמי

 

מושב שלישי -  מדיניות ודרכי פעולה                              17:15

חלוקת מגן כנס רמלה - בין ישראל לעמים ה - 5

דברי ברכה: ח"כ אורי אריאל - האיחוד הלאומי

         ×         תוכניות הממשלה לטיפול בתופעת המהגרים הבלתי חוקיים

         ×         עולים שאינם יהודים מבחינה חברתית והלכתית

o       הרב אברהם שרמן – דיין לשעבר בבית הדין הרבני הגדול

o       מר נתן שרנסקי – יו"ר הסוכנות היהודית

o       הרב אביחי רונצקי - הרב הצבאי הראשי לשעבר

דברי סיכום וחתימת הכנס                                                                  19:00

         ×         כיצד לשמור על הרוב היהודי – מבט מזוית שונה

o       הרב זלמן מלמד - רב היישוב בית אל וראש הישיבה