ערוץ 7: 5/3/12

מניעת ההרס במגרון

בתנועת קוממיות תוקפים את יו"ר מועצת יש"ע, "הריאליזם היום היא ההבנה כי השיטה של "הסדרים" חלף זמנה וכי אנו לפתחה של הכרעה".