הרב אליהו בכנס רמלה ה-4 פורס את משנתו בעניין היחס לערביי ישראל

כתבה במקור ראשון  מכ"ו בחשון תשע"ב