'ביבי אל תצא שרון' יום א' ד' תשרי 12/9/10

הבוקר, בזמן ישיבת הממשלה עמדנו והבהרנו: "לא ניתן לחזור על תקדים ממשלת שרון"

ביבי, עייפת?! לך הביתה! אין לך זכות לפעול נגד המצע בשמו נבחרת.

אנו מזהירים: המשך ההקפאה בכלל היישובים פירושה תחילת העקירה, הפעם לא נהסס, נפעל בנחישות מיד כדי שלא להגיע למצב שהביא אריאל שרון- אז כבר היה מאוחר, כפי שצפינו נתניהו חזר מוושינגטון עם אמירות מדאיגות המצביעות על כוונה לקפל את כל הדגלים הלאומיים, דברו של נתניהו אינם משקפים את דעת חברי הליכוד ודעת הימין הישראלי שהעלה אותו לשלטון.
השמענו לביבי ושרי הליכוד את דברי רוה"מ שרון בדבר ביצוע תוכנית הגירוש. ביבי, אל תחזור על תקדים שרון!!