"לחברה הערבית אג'נדה אלימה שמטרתה למוטט את אופיה היהודי של המדינה"


צפו בדברי הרב שמואל בכנס רמלה: http://www.yeshiva.org.il/midrash/video/?id=15783


בכנס רמלה ה-4 שהתקיים בחול המועד פסח האחרון, אפריל 2011, תחת הנושא "אדמות המדינה או אדמות כל אזרחיה"
הוזמן הרב שמואל אליהו כדי להביע את עמדתו ביחס למגזר הערבי במדינת ישראל ולהתייחס ל"מכתב רבני הערים" האוסר מכירה והשכרת דירות לערבים.


הרב אליהו הסביר ל350 משתתפי הכנס את המציאות בערים המעורבות בכלל ועיר צפת בפרט.
בפתח דבריו גילה הרב שמואל כי לעמדתו שותפים בכירים בכלי התקשורת:
"גם העיתונאים המכובדים שראיינו אותי ועמם שוחחתי אינם מוכנים שערבים יתגוררו בשכנות אליהם, כולם מבינים את גודל הסכנה."
הרב דחה את ההתקפות שקראו והכינויים נגדו הקוראים לו גזען. "אני גזען?! המניפולציות אינן עושות עלינו רושם.אנחנו הולכים עם האמת שלנו".
"74% מהציבור תומכים במכתב הרבנים" אמר הרב אליהו והוסיף:
"אני חושב ומאמין כי זו ההלכה, זו האמת ולא צריך להצטדק בפני אף אחד"
בהמשך הדברים התייחס הרב שמואל גם לאופי החברה הערבית: 
"לגר תושב מותר לשבת בארץ ישראל ובכל מקרה לא מדובר בערבים אזרחי ישראל כפי שנוהג כיום"
"לחברה הערבית ישנה אג'נדה, הם רוצים לאסלם את העולם, החברה הערבית בכללה ללא הכללות היא חברה אלימה, ראינו זאת בלוב ובסוריה.
"מי שגר במקומות מעורבים כיר את התופעה של "לית דין ולית דיין" "בגליל נבנים יום יום בתים ללא רישיון, עשרות אלפי בתים" איפה הרשויות?! איפה כל הצועקים על כל מאחז?! איפה אתם מול ההשתלטות של האוכלסייה הערבית על אדמות המדינה?!"

אריאל בן דוד מנכ"ל כנס רמלה אומר היום בעקבות הרצאת הרב בכנס רמלה כי אופיו של הכנס עוסק בסוגיות שבין ישראל לשאר העמים, הזמנו את הרב אליהו כרב העיר צפת לפרוס את דעתו בכנס. בן דוד טוען כי כוונת המערכת המשפטית לפתוח בחקירה נגד הרב בעקבות דבריו בכנס מעידים על ניתוק מוחלט של פרקליטות המדינה בראשות היועץ המשפטי ממציאות החיים במדינת ישראל. "רוב הציבור מזדהה עם דברי הרב כי הציבור הוא שמתמודד עם הבעיות יום יום" מסכם מנכ"ל כנס רמלה.
יש ניסיון השתלטות על אדמות המדינה מצד אוייבי ישראל"
"בצפת פסק ההלכה עבד, לא מוכרים ומשכירים דירות לערבים, דתיים וחילונים עומדים בפיתוי הכלכלי הגדול".