הרב דוב ליאור 

                רב העיר

         קרית ארבע – חברון ת"ו

 

 בס"ד                                                                                       תשרי תשע"ב

 

לאחינו בני ישראל.

 

בעקבות פניות אליי שאפרסם גילוי דעת מה היא עמדת ההלכה היהודית ביחס לעסקה לשחרורו של החייל החטוף גלעד שליט, אני מפרסם את הדברים הבאים :

בראשית דברי אני מוצא לנכון לומר שאני שמח על גילויי האהדה והשמחה לשיבת החייל השבוי אל משפחתו ואל עמנו כולו. כאן מתגלית האמת הבסיסית של ערבות ישראל ואהבת ישראל בכל עמקה והיקפה, אולם חובה עלינו להביט על האירוע מכל היבטיו ולהסיק מסקנה מעשית מכך.

חז"ל אמרו בתלמוד במסכת גיטין דף מה. שאין פודים את השבויים יותר מכדי דמיהם, והנימוק שמובא בהלכה ברמב"ם ובש"ע ס' רנ"ב יור"ד סעיף ד' הוא משום שלא יהיו האויבים להוטים לתפוש עוד שבוי ולדחוק את הציבור.

כל אדם באופן פרטי יכול לפדות עצמו מ"ש שם בש"ך א"ק בשם הב"ח שגם על קרובי משפחה אין מגבלה.

במציאות בה אנו חיים כאן היום, צריך להביא בחשבון את ההשלכות על כלל ישראל ועל מדינת ישראל.

אין ספק שכניעה לסחטנות של המחבלים, יש בה כדי לסכן בעתיד את אחינו יושבי ארצנו כפי שכבר היה גם בעבר שחלק ניכר מהמחבלים המשוחררים חזרו לסורם וזה סיכון מוחשי לעם היושב בציון.

לכן אי אפשר להציל אחד ולסכן כמעט בודאות ציבור שלם. כמו כן למחבלים ישנה מגמה להשפיל את מדינת ישראל וכך מוכח מכל הניהול שלהם עד עצם היום הזה, ומי יודע אם הם לא יהיו  מעוניינים לטרפד את כל המהלך וכל מה שנעשה זה רק כדי לפגוע בכבודה של מדינת ישראל. לכן אין מקום לקבל את דרישותיהם.

אין זה אומר שלא צריך לעשות כל מאמץ ולפעול למען שחרורו, כמו לדוגמא לא להחזיק את המחבלים בתנאי "בית מלון" במעצר וכן למנוע כל סיוע לממשל החמאס בעזה, להפעיל הסגר מוחלט ועוד כמה אמצעים שאין כאן המקום לפורטם, אבל לא ע"י פעולות שיש בהם סיכון והשפלה לעם ישראל.

בתקוה שהאחראים על ביטחון ישראל ישקלו את הדברים לאורם של דברי חז"ל, שדבריהם מהווים הדרכה לפרט ולכלל בכל המצבים ובכל הדורות, והלוואי שנזכה כולנו לראות בקרוב בישועת השם על עמו ונחלתו.

 

                                                      החותם לכבוד התורה

                                                           הרב דוב ליאור

 

___________________________________________________

קרית ארבע - חברון 90100, טלפון: 02-9961872, פקס: 072-2766234, נייד : 050-5281118