ר"מ בישיבת 'בני צבי' וחבר הנהלת קוממיות

בהירות ערכית

בחג החנוכה הוצבו חנוכיות ברחבי נצרת עילית, עיר מעורבת, שהפכה לעיר בתשל"ד, ויועדה להיות בירת הגליל. אל מול הצבת החנוכיות הגיעה דרישה מחבר מועצה ערבי נוצרי, להצבת עצי אשוח ברחבי העיר, ראש העיר סירב בנחרצות להצבת עצי האשוח, וקיבל גיבוי ותמיכה מרבה של נצרת עילית.
העיר צפת מתמודדת שנים רבות עם הגירה ערבית אל תוך שטחה. במסגרת הניסיון לשמירת ציביונה היהודי של העיר ולמניעת התבוללות, ניסחו רבני צפת קול קורא לאיסור מכירת דירות לנכרים, למכתב הצטרפו רבנים רבים מרחבי הארץ והוא התפרסם ויצר תגובות רבות בציבור הישראלי.
המציאות של מדינה יהודית בארץ ישראל, מציב לפתחנו שאלות והתמודדיות, מציאותיות, הלכתיות מוסריות וערכיות. ב"ה וזכינו לחזור לארצנו ולעסוק בכינונה של ריבונות יהודית. השאלות שאנו נדרשים להם, הם של עיצוב מדיניות של מדינה, שהיא חלק מהמערכת המדינית של העולם.
שאלות אלו שהיהדות לא נדרשה לעסוק בהם שנים רבות, מטבע הדברים נושאות בקרבן שאלות מורכבות. היכולת להגיע להכרעה בעולם המעשי, ולגבש מדיניות ראויה, נובעת ראשית לכל מבהירות בעולם המושגים הערכי.
היהודי הינו יציר ייחודי. הכוזרי בבואו לתאר את המציאות של הנבראים ולחלק אותם לרמותיהם השונות, מציב את היהודי כדרגה העליונה ביותר בבריאה, שעומדת בדרגה מעל הגוי. הדמיון החיצוני של הגוף לא מעיד על שיווין ערכי, בפנימיות התורה מתואר היהודי כבעל מבנה נפשי שונה משל גוי.
השונות של היהודי נובעת מהיותו בן ללאום היהודי. הלאום היהודי נושא בקרבו אופי יחודי .
אולם השונות אינה רק ביחידים, אלא גם ובעיקר שונות ברמה הלאומית. העם היהודי כלאום שונה מכל אומה ולשון. האופי הייחודי שלו כמעיד על קיומו של ה' יתברך בעולם, וכמביא לידי ביטוי את ההנהגה האלוקית בעולם שמאירה לעולם כולו וליושביו - יוצר מערכת שונה מכל עם ולשון.
השונות יוצרת מערכת משפטית ייחודית (תורה), לשון ייחודית, תרבות ייחודית וצריכה ליצור גם מערכת מדינית ייחודית.
"כנס רמלה -בין ישראל לעמים" שם לו למטרה, ראשית לכל, להחזיר ל"מרכז הבמה", את הייחודיות של הלאום היהודי כמרכיב מרכזי ומכריע בעיצוב המדיניות של מדינת ישראל.
הזירה שבה עוסק הכנס היא הזירה הציבורית והכללית ועיקרה היא, לאפשר וליצור דיון ציבורי, על היחודיות של הלאום היהודי, על היותה של מדינת ישראל מדינת הלאום היהודי על ההשלכות הנובעות מכך- בצורה בהירה ומנוסחת, זקופת קומה ואמיצה.
הכנס נותן מקום ומאפשר להעלות את הנושאים, שלעיתים בעקבות השפעות של תרבויות זרות ולעיתים בגלל חוסר בהירות פנימי נמענים מלדון בהם ולהתייחס אליהם.
שלב נוסף ומרכזי הוא כמובן עיצוב מדיניות הנובעת מההכרה בייחודיות היהודית וניסיון לתת מענה יהודי לסוגיות הניצבות בפני האומה היהודית.
מתוך ההבנה כי להכרעה מציאותית, נדרש מעבר לבהירות ערכית, גם הכרה של המציאות כפי שהיא, עוסק הכנס בהכרת המציאות ובניתוחה ומשלב לשם כך אנשי תורה ואנשי מקצוע, חוקרים ואנשי שטח.
השנה יעסוק הכנס בסוגיית הקרקעות במדינת ישראל בשני צירים מרכזיים. האחד, השטחים הפתוחים במדינת ישראל, בעיקר בנגב ובגליל ובמאמץ להשאיר אותם בידי הלאום היהודי. והשני בסוגיית הערים המעורבות, בבחינת המגמות והשינויים הדמוגרפים שבהם, ובאפן ההתמודדות עם הסוגיות האופייניות שלהם.
בכנס יוצגו ממצאים חדשים, נתונים ומחקרים ויידונו ההיבטים ההלכתיים המוסריים והערכיים בסוגיות אלו.
שותפותיכם חשובה לנו.
בואו להיות חלק מיצירת שפה ישנה-חדשה של תורה!