בראשית
חג סוכות
נח
לך לך
וירא
חיי שרה
תולדות
ויצא
וישלח
וישב
מקץ
ויגש
ויחי
שמות
וארא
בא
בשלח
יתרו
משפטים
תרומה
תצוה
כי תשא
ויקהל
פקודי
ויקרא
צו
שמיני
תזריע
מצורע
אחרי מות
קדושים
אמור
בהר
בחוקותי
במדבר
נשא
בהעלותך
שלח לך
קרח
חקת
בלק
פינחס
מטות
מסעי
דברים
ואתחנן
עקב
ראה
שופטים
כי תצא
כי תבוא
ניצבים
וילך
האזינו
וזאת הברכה